Archiefsprokkels Mr. W.H. de Savornin Lohman. Uit Groen's ouderlijk huis Mr. J. C. Overvoorde. Eene zeventiende eeuwsche loterij Mr. Peter van Meurs. Den Haag in 1567 C. F. Gijsberti Hodenpijl. Schotschrift en spotdicht op Koning Lodewijk Napoleon en Koningin Hortense. Jhr. Mr. V. E. L. de Stuers. Een gebedenboek van een der zusteren van het convent van St. Maria in Galileën Kroniek Lijst van nieuwe straatnamen Samenstelling van den Gemeenteraad Zaak- en Naamregister INHOUD. VIII Bladz. 400 414 419 420 438 439 441 404 408

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 8