K11z ;»X Scholvisschers en kabeljauwvisschers op de Hollandsche kust 5 van Vlieland tot de Maas. Mss. Kon. Bibliotheek. o rm&t -&<*? 'V-’w 4 I? w*4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 132