HET VISSCHERIJBEDRIJF TE SCHEVENINGEN IN DE 16DE EEUW. 127 J. C. Vermaas. tot Juni stil liggen en een groot aantal visschers maanden lang gedoemd zijn tot werkloosheid. De weinige schepen, die thans nog op de versch- visscherij uitgaan, hebben een nieuw soort trawlnet in gebruik, waarmede scherper gevischt wordt; wanneer het inderdaad gelukt daarmede betere resultaten te verkrijgen en de visschershaven in haar geheel door Gemeente en Rijk wordt bruikbaar gemaakt voor de Scheveningsche vloot, is er nog kans, dat deze tak van visscherij weer herleeft.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 137