132 NOG IETS OVER ADRIAEN COENEN EN ZIJN VISCHBOEK. J. C. V. Eerst na twee en een half jaar, in December 1582, viel er een beslissing, en die was ten gunste van de Scheveningers. Coenen mocht zijn laatste levensjaren nog afslager en schrijver van de visch blijven, maar na zijn dood zou de oude toestand, waarbij iedere stuurman zijn afslager koos, weer terugkeerenin het officieële stuk heet het dat „den offslach endë topscrijven van de vysch „commen ende gehouden worden in haere oude nature „ende gerechticheijt.”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 143