EEN AANZIENLIJK KATHOLIEK HAGENAAR IN DE l8DE EEUW. I35 Van Loon. Zijn boekhandelaars Gaillard in de Veene- straat en Eustachius de Haan in ’tWesteinde, hadden in den aan vang een goeden klant aan hem, want hoewel wij geen melding vinden gemaakt van een speciale 18e eeuwsche liefhebberij voor het verzamelen van curiositeiten, blijkt uit alles dat hij veel zorg besteedde aan het verrijken van zijn bibliotheek, die hij ten slotte aan zijn jongsten zoon vermaakte. De vijf folianten van Van Loon, en meerdere boekwerken daarna, waren echter gekocht bij den boek handelaar Bouquet, die in 1739 nog in ’t Halstraatje woonde, maar zijn huis aldaar verkocht, waarbij ’t recht verviel de boekverkoopers- en boekwinkelnegotie in dat huis te mogen drijven. In 1752 kocht Bouquet toen een tuin met „desselfs huysinge en getimmerte daarachter” in de Veenlaan over de Prinsessetuin. Mr. H. v. P. kreeg toen dus een boekhandelaar in de onmiddelijke omgeving; vandaar waarschijnlijk, dat hij dezen veel bevoordeelde. In het zoogenaamde kantoor, zijn werkkamer dus, waar hij ook zijn cliënten ontving, bracht hij een groot deel van den dag door. Daar stonden vrij zware stoelen, veelal beladen met boeken, waaraan de eigenaar zich zelfs eens vertilde bij het verplaatsen. Aan den wand, dien aan den gang grensde, stonden ter weerszijden van de deur hooge lessenaars; een daarvan, die het diepst in de kamer stond en als de „gesloten lessenaar” wordt aangeduid, bevatte een aantal geschilderde familiewapens en de journalen waarin de meer intieme aangelegenheden werden geboekt. Bij het raam een tafel, gedekt met een groen kleed, waarop een grooten tinnen inktkoker. Ik zie in mijn verbeelding de heer des huizes aan zijn werktafel zitten met het gevulde, gezond gekleurde gelaat, gedekt door een deftig aan de ondereinden gekruld grijs pruikje; het welgedane lichaam gehuld in een rok van donkere stof, waaruit de kanten jabot sierlijk opbuilde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 147