EEN AANZIENLIJK KATHOLIEK HAGENAAR IN DE l8DE EEUW. I37 x) Josef Op de Muur „Mr. Koetseschilder” Transportregister 24 Mei 1759. Vooral uit de laatste toevoeging sprak weer geheel de zaken-man, die deze notitie als memorie-post uittrok. Boven-achter was het zaaltje, dat naar den smaak van de achttiende eeuw was ingericht. Aan dit zaaltje werd bizondere zorg gewijd. „Monsf Op de Muur x) en zijn volck” waren daar meermalen bezig „om te verven, den vloer te boenen en de schilderijen daarin schoon te maken.” Bij deze schilderijen zullen wij wel hebben te denken aan wandbeschilderingen op doek tusschen paneelen, die de eigenaar later ook in een testament vermeldt. Bovendien hingen zijn schilderijen, grootendeels portretten, in een andere, de zoogenaamde portretkamer. Maar afgescheiden hiervan denk ik sterk aan wand beschilderingen, niet alleen omdat het in dien tijd de mode was „het zaaltje” aldus te verfraaien, maar meer nog, omdat in 1737 in den Haag een fabriek voor wandbe schilderingen gevestigd werd, juist den tijd waarin Mr. H. v. P. veel werk van zijn interieur maakte. In de notulen der Magistraats-vergadering van 23 Sept. 1737 kunnen wij het volgende vinden: „De Magistraat van ’s Gravenhage, gezien hebbende de requeste aan haar Ed. Aghtb. gepresenteert bij Bernardus van Weenen, Mr. schilder alhier, te kennen geevende, dat hij supplt. ’t seedert eenigen tijt heeft beginnen te schil deren op henniplindenallerhande historiënland schappen, jachten en andersints tot camer-behangsels, en voorneemens is een fabrijck daarvan alhier in der Hage op te rigten, niet twijfelende aan verder succes, alsoo die behangsels, die uyt Duitschland coomen met de vraghten en andere costen daarop loopende, niet minder maar wel

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 149