EEN AANZIENLIJK KATHOLIEK HAGENAAR IN DE l8DE EEUW. I4I P., den vicaris-generaal van Mechelen. x) Dit laatste portret is thans in het museum „Amstelkring” te Amsterdam. De andere hiervoor genoemde portretten zijn in het bezit van den kunstschilder J. Hoynck van Papendrecht. 2) Hertell werd aangesteld als brigadier n Maart 1727. (Officiersboekje 1731 1734). :1) Berichtboekje van den Haag. Behalve dit huis in de Molenstraat was Mr. H. eigenaar van nog twee huizen in de Nobelstraat en een stal in de Snoekstraat, welke laatste hij in 1753 voor ƒ1000.— verkocht aan Jan de Puyt Het grootste huis in de Nobelstraat bestond uit een „huys, erve en tuyn, mitsgaders stallinge en koetshuys” aan de zuidzijde dezer straat, achter uitkomende met een poort achter de groote kerk. Dit pand werd 20 April 1734 aan hem getransporteerd voor 12075.waarna er nog tusschen 12 en 13000.aan werd vertimmerd. Het werd door hem verhuurd aan Christiaan Frederik Hertell, brigadier en directeur-generaal der fortificatiën, die tevens huurder werd voor 85.— ’s jaars van de stal in de Snoekstraat. 2) In 1739 verhuurde hij dit huis aan den heer Hendrik van Hoorn, vrijheer van Warmenhuizen, Krabbendam en Schoorldam, afgevaardigde wegens Zeeland ter vergadering der Staten-Generaal 8), en in 1746 aan zijn vriend, den raadsheer Dierckens. In 1747 daalden de huizen in prijs, waarom de eigenaar moest belooven de huur met ƒ110.per jaar te verminderen, maar in 1749 werd het weder aan denzelfden huurder verhuurd voor f 1150.„vermits door de komste van Z. D. H. „aan het hoofd van onze regeeringhe de huysen thans „merekelijk in prijs waaren gereese”. Van die gelegenheid werd gebruik gemaakt de huur van den stal in de Snoekstraat op ƒ95.’s jaars te brengen. van Mr. H. v. v. P.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 153