144 EEN AANZIENLIJK KATHOLIEK HAGENAAR IN DE l8DE EEUW. zijn Een familiestuk uit het ouderlijk huis dus. „12 Oct. 1745. Desen gepasseerden nacht zijn wederom „dieven in mijne keucken ingebroocken en hebben aldaar „4 Aug. 1745. Desen nacht hebbe dieven gehadt in „mijne orangerie, die aldaar een provisie castje hebben „opengestooten en daaruyt gestoolen onder anderen: „2 groote achtkante zilvere tabaxdoosen gemaakt bij „Tomeze. 1 groote zilveren suyckerbos. „1 zilveren treckpot en een zilver backje, staande op „drie zilveren bolletjes met het wapen van Heemskerck 1); „item nog een zilver signet van Hoynck. noordwaarts op, ten Oosten gelijk mede Westwaarts op ter lengte van 24^2 voet; ten Noorden als mede noord waarts op tot aan den uytgangh, die de vercoopers met den cooper gemeen hebben ter lengte van 34V2 voet. O. den cooper. Aanteekening. Voorn, perceel strekt van het erff van den cooper langs den voorn, gemeenen uytgangh west waarts op tot de nieuw te stellen scheijheyning ter lengte van 28 voeten en voorts van den gem. uytgangh langs het erff van de oude stal en coetshuys tot aan de misput van de nieuwe stal van de vercoopers ter lengte van 30 voeten z.waarts op, ten Westen alsmede oost waarts op langs de gem. misput ter lengte van 12 voet. Z. en wederom zuidwaarts op langs de gemelde stal ter lengte van 21 voet. W. en eindelijk westwaarts op langs of annex de voorsz. nieuwe stal. N. de vercooper.” Zooals ik reeds opmerkte was de veiligheid van eigendommen door dezen aankoop niet zeer gebaat, het geen kan blijken uit de volgende aanteekeningen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 156