148 EEN AANZIENLIJK KATHOLIEK HAGENAAR IN DE l8DE EEUW. dezelfde reden van vrij langdurigen aard. Heel eenvoudig was de reis niet: zij vertrokken „van hier met een „waagen op Rotterdam, van daar met een jacht tot aan „de Moerdijk en van daar weer verders met voituren tot „Mechelen toe”. Om die ongemakken zooveel mogelijk te verzachten en uit dankbaarheid voor het genoten bezoek, hadden de ouders dan de attentie hun kinderen bij het vertrek eenige „kleine souvenirs” mede te geven. „Zoon d’Ortho. Z. E. op morgen wederom van hier „sullende vertrecken, medegegeeven en vereert een goude „Bel. „Item voor mijne dochter Cornelia een diamanten kruys, „met een gouden scheeps-nobel. „Item voor mijne dochter Sara een gouden pistool en „een doosje met agate steentjes”. In Augustus 1753 had Mr. H. v. P. evenwel het over lijden van zijn dochter, Mevrouw d’Ortho, te betreuren. Hij noteert dit met deze woorden „Overlijden dochter d’Ortho. „Is de notificatie mette beste koetse en liverije door „den Haag gedaan. „Bij den dienst in de kercke der Carmelitessen, waaren „present meest alle de fatsoendelijcke Catholijcken van „’s Hage. „Altaar met het beste swarte fluweel ornament en 10 „silveren kandelaars”. Daar de beide andere dochters ook in de Zuidelijke Nederlanden woonden, was Cornells dus alleen thuis, en als zoodanig èn als jongste zoontje, schijnt hij daar ge durende zijn schooltijd geen onaardig leventje gehad te hebben, dat hij later in Leiden op eigen gelegenheid wel zou voortzetten. Zijn schoolgeld kostte in den be ginne ƒ85 per kwartaal, maar toen hij 1 Mei 1746 zijn „geloofsbelijdenisse publickelijck in de kercke” had gedaan,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 161