EEN AANZIENLIJK KATHOLIEK HAGENAAR IN DE l8DE EEUW. I 49 hij dan zijn garderobe aanvulde met oeringh bij Hagesteyn v. P. niet bezocht, voor een goeden bij welke gelegenheid hij een nieuwen degen van 12 kreeg, ging hij over naar de Latijnsche school, waar het onderwijs 1258 bedroeg per vierendeeljaars. Daarbij kwam dan nog het onderwijs van een geestelijke, die daarvoor per kwartaal 9 9 genoot, terwijl hij in meer wereldsche, maar toch onmisbare kundigheden voor een jongmensch van zijn stand, werd ingewijd door een dansmeester, die daartoe kans zag voor eene beloonmg van ongeveer 20 ’s jaars. Thuiskomende met mooie getuigschriften of bewijzen van overgang naar een hoogere klasse, werd hij daarvoor door zijn ouders vrij royaal beloond, terwijl ook den Nieuwjaars- en St. Nicolaasdag voor Keesje niet onvoordeelig waren. Daarenboven ging hij steeds met zijn ouders mede op hunne vrij veelvuldige tochtjes buiten de stad. Publieke vermakelijkheden, zooals de schouwburg, werden door Mr. H. maar des te meer gevoelig was hij voor een maaltijd in den gezelligen vriendenkring. Voor een bruilofts feest heeft hij met liefde twee dagen over: „Den 17 Mey 1746 en volgende dagh ben ik, neffens „mijn vrouw en zoon Cornelis op de bruilof geweest „(van Balgerie en Elsevier) „gegeeven aan drinckgeldt voor mevrouw en mijn 5 5 „bij mijn zoon Cornelis die tweede speeljoncker „is geweest3 3 „voor het bouquet416 „voor de strick 6 12”, waarvoor hij dan zijn garderobe aanvulde met „een „nieuw swart cleedt en voeringh bij Hagesteyn voor „ƒ5715 en linnen voor hembden voor ƒ37— 16”. Een andere uitspanning, waaraan Keesje ook een ruim aandeel mocht nemen, waren de zooeven genoemde veel vuldige pleziertochtjes in den zomer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 162