158 EEN AANZIENLIJK KATHOLIEK HAGENAAR IN DE l8DE EEUW. x) Waaronder wij zullen moeten verstaan: abonnement. huishoudelijke posten voor die dan hun meerdere finantieele belangrijkheid in het huishoudboek van „Mevrouw”, 17168 1712 25— 17— 13— 4— 3 1°— 5— 2— 3— 3— 12- - de kas blijkt, dat het aanwezige aan een maaltijd werd verteerd, hetgeen speciaal v. P. niet onhygiënisch was, aangezien hij van Zoo nu en dan komen in de deftige, zakelijke boeken ook wel eens meer waarschijnlijk om hier, in plaats van verzeild raakten. Zoo o. a. „Zes Westfaalsche hammen Een Ceulsche pot boter Van der Valck, voor 20 pondt beste Lavanse koffiboo*nen Elammen Aan de Wed. Koenen voor geleverde taback Twee pond taback 3 mandjes pijpen Een riem pampier bij de Groot. Jaargang Ceulsche courant 1) Als Deken van de Molenstraatbuurt betaalde Mr. H. v. P. als inleggeld f 1 4 per vierendeeljaars. In het jaar ’52 bij een jaarlijksche verdeeling van de bus werd door hem voor zijne portie ontvangen de somma van 56—19. Uit die verdeeling van geld toen niet meer door de heeren buurtleden gezamenlijken voor Mr. H. den 4611 Mei van dat jaar de weemoedige aanteekening in zijn dagboek maakt: „de podagra begint”. Misschien ook om deze reden of in ’t algemeen met het oog op zijn leeftijd vond hij het noodig het dekenaat van de buurt schap neder te leggen. In zijn plaats werd tot deken aangesteld de hoofdman Bruweys.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 171