EEN AANZIENLIJK KATHOLIEK HAGENAAR IN DE l8DE EEUW. I59 1) Erasmus Dringberg, stadschirurgijn. 2) Berichtboekje van den Haag 1762 1763, fol. 25. Hij teekent dit den 19 Juli 1755 als volgt aan: „De kiste aan den nieuwen deken Bruweys met alle de charters en papieren onder quitantie overgeleevert, soomede de sleutels tot die kiste behoorende”. Zijn gezondheidstoestand liet evenwel niettegenstaande kleine aanvallen van jicht en lendenschot, weinig te wenschen over, dank zij de goede zorgen van „chirurgien Dringenbergh” en van den huisdokter Adrianus Groenen, die in zijn buurt, in de Nobelstraat, woonde en die zich voor zijne diensten zeer goed betalen liet; en ondanks de likkepotjes van den apotheker Theodorus Hanneman die hiervoor in één jaar maar 7512 in rekening bracht. Pater Julien, de huisgeestelijke ontving voor zijn diensten gedurende een ziekte 25.Deze pater Julien, wiens kloosternaam wasde la Croix, was een Carmeliet en van 1737 tot 1766 pater in de Assendelftstraat. Ik wilde maar zeggen, dat Mr. H. v. P. met dit alles weer op de been was en zich zoo wel gevoelde, dat hij den 9 Nov. 1756 een soupeetje kon gaan bijwonen bij zijn vrienden den advocaat en mevrouw J. de Roy in de Wagenstraat, waar ook tegenwoordig waren Bernard de Roy, „colonel van de infanterie en iste directeur van de fortificaties en approches ten dienste van deze stad” en neef en nicht Wittert, die op de Plaats woonden en dat jaar pas getrouwd waren 2). Mr. Cornells Johan Wittert, die 22 April 1754 met Jacoba Maria de Wante- naer was getrouwd had zich als advocaat in den Haag gevestigd. In 1712 werd hij advocaat voor de Hoven van Justitie van Holland, nadat hij in 1778 naar de Zuide lijke Nederlanden was vertrokken, waar 'hij zich had laten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 172