172 EEN AANZIENLIJK KATHOLIEK HAGENAAR IN DE l8UE EEUW. Den Haag, i Februari 1910. de Haes. werd hem aangeboden het ambt van raadsheer in het Hof van Utrecht, maar hij meende hiervoor te moeten bedanken. Hij vestigde zich eerst nog in Emmerik, en ten slotte in Elten, waar hij den nen September 1806 overleed.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 185