186 B. DE BRONNEN. J) 9 Sept. DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG II. i. 1424 Sept 9Nov. I. Item tsdages na Onset Vrouwendag nativitatis toghen in den Haghe Pieter van Leyden ende Jacop Heerman, also die wairdeins den gherechte te kennen ghegheven hadden, dat die uter Haghe drapenierden op onse soerte van onsen lakenen, om dat te vervolghen an onsen here, dat die stede van horen handvesten niet veronrecht en worde; ende waren uut 3 daghe. Item opten vijften dach in October toghen in den Haghe Pieter Rijswijc, Ysbrant van der Laen, Pieter van Leyden, Claes Horst, Symon Jude, Willem Philipsz ende Gherijt Aerntsz., roerende van onsen ghebreken van onser drapery twisken die van der Haghe ende ons; ende waren uut 5 daghealso men op die tijt tot ghienen eynde tomen en conde. Item opten XIIIIden dach in October toghen weder in den Haghe Pieter van Leyden, Ysbrant van der Laen ende Jacop Heerman, ende voirt so worden bi hem ghesent Gherijt Aerntz. ende Claes Horst mit enen vidimus van onsen handveste van der draperi om onsen heren sinen Hoghen Rade onderwisynghe [H. Rec. beteekent: Hanse Recessen (serie 2 en 3). H. Urkb. beteekent: Hansisches Urkundenbuch. Posth. Br. beteekent: Mr. N. W. Posthumus, Bronnen tot de Geschiedenis van de Leidsche Textiel nijverheid I.]

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 199