187 2. 3- ’J 29 Oct., 2) I Nov. een ruwairt, DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG II. te doen, dat wi onse vervolch op die uter Haghe mit recht deden na inhout onser handvesten, ende ware uut 7 daghe. Ende want op die tijt te Hove veel te doen was van anderen stucken, so en worden onse saken niet gheeynd. Item tsdages na Sinte Symon ende Judendach 1) toghen in den Haghe Wermbout Jansz, Mees Ymmensz ende Willem Bort om mitten treserier te spreken van der aindward van die uter Haghe roerende van der draperi, ende waren uut 2 daghe so men ons op die tyt gheen andwairde gheven en mocht. Item tsdages na Sinte Symon ende Judendach worden onboden opten huze Gheryt AerntszJan van Veen, Claes Horst, Pouwels Reynersz ende meer van den drapenieres, roerende van der draperi in den Haghe. Item op Alregoodsheilighendach 2) toghen in den Haghe Ys- brant van der Laen, Gheryt Aerntz, Danckairt Jan van Veen, Pouwels Reyners., so wie van onsen ghenadighen here onboden waren ter andwairde jeghen die uter Haghe, ende waren uut 2 daghe. Tres. Kek. Leiden 1424. fol. 30 vo, 14 vo, 15, 15 vo, 37. (Posth. Br. n°. 98.) 1425 Febr. 28. Item opten XXVIIIsten dach in Februario worden onboden in den Haghe bij heren Wilem van Egmond als mit sinen brieven, Pieter Rijswijc, Heynric Paedzens, ende Gherijt Aerntsz., roerende van de draperye van der Haghe, ende waren uut 2 daghe. Tres Rek, Leiden 1425 fol. 9 vo. (Posth. Br. 90.) 1448 Febr. 18. (Brief van Deventer aan Munster dat de in Brugge vertoe vende afgevaardigden der Hansesteden) „een overdracht solden wyllen maken „dat men Hollanssche lakene, die men toe Leyden to Amster dam, toe Schiedam ende in sommygen anderen steden ende dorpen in Holland drapenyert, alleyne te Brugge ter halle solde brengen,” (maar dat daartegen oppositie was). H. Ree.2 III 387.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 200