188 5- M53 Dec. 6. (Vergadering te Lubeck). 12. Item van derwulle unde draperye etc.is ghesloten, dat me schal schriven an de stede Leyden, Amstelredam, ton 2) Haghen unde Schiddam, dar men de lakene maked. Unde de breeve schal de coopman medenemen unde sunderghes schriven dat see nicht werden ghemaket so men plach, unde ok van deme lode berorende. H. Rec 2 IV 196, (Posth. Br. 268). 6. 1461 Maart 26. (Vergadering te Lubeck). §5 Item so gaff de erscreven mester Gosswin den steden to verstaende alze van der brede unde korte der Engelschen lakenne, darinne dan groet bedrechnisse deme ghemenen varenden copmanne beschuet. Hir hebben de ersamen rades-sendeboden upp vorramet unde besloten, umme deshalven vruntlike breve an den heren tot Berggen upp den Zoem unde an de van Antwerpe to vorschrivende, umme deshalven eensodans to betterende unde zodane bedrechlicheit 1) Vgl. IV 63 18: dat men vreemde wol die maar waarmede anders niets gebeurd is, als er argelist koopen mag. 2) Andere lezing tomme. DE DRAPERYE” VAN DEN HAAG II. van Calais door Vlaanderen gevoerd lakens van gemaakt zijn zonder 4. 1453 Mei 31. (Vergadering te Lubeck). 12, Item woewal dat in den recesse gemaket hier to Lubeke int jaer etc. 52 in der vasten toeghe- laten is und consenteert by den steden, dat men kopen mach lakene gemaket in Holland, Zeeland off Braband van wullen de van Calais slichtes doer Vlanderen kornet, sunder ter vente de wulle in Vlanderen to stellene J), so hebben doch de heren van den steden vervaren, woe dat de Leydessche, Amstelre- damsche und andere Hollandessche lakene gemeenlick van wullen ghemaket werden, de de Hollanders in Vlanderen halen und copen. waerute dat de stede hebben verramet, dit an de Hollandessche stede te verscrivene und se to underwisene und ayiserene, dat se daerenteghens voertan te bet versien ziin und nicht meer en doen, und dat men daeraff in der negesten dachvart dan bredere handelinghe hebben schole. H. Rec.2 IV 161. (Posth. Br. 264).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 201