189 Sinte Jacopsdach i) quam tot Leyden 1) Andere lezing die de H. R. daarover 8 regel 5. 2) 27 Mei. 3) 25 Juni. 4) 26 Juli. m. i. ten onrechte overneinen Irlandessche zie DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG II. afftostellende, so de breve van der wegenne utgesant under lengeren worden inneholden. 6. Item so gaff de ergemelde mester Gosswin ock den rades-sendeboden to irkennende alze van etliker schalkerie ende bedrechnisse wegenne, de in der kopenschupp unde snede van den lakenen gedaen unde gehanteert wert, darbii dat de kopman in groet, unde ock deghenne, de de lakenne bii der ellen kopen, bedrogen unde vorschalcket werden, vormyddelst dat eme vaken vorkofft werden lakenne gemaket van inlan- desche vuile, efft van Schotscher vuile, effte van Castelsche. vulle unde dergeliken van lakenen de gemaket zinvanghuder Engelscher vuile unde dat upp den namen van guden Leide- schen lakennen. warumme behoeff is darinne vorsenicheit to hebbende. Hirumme hebben de erscrevenen rades-sendeboden an de ersamen heren den raed tom Hagen in Hollant etc. [geschreven]. H. Rec.2 V 68. (Posth. Br. n°. 326). 7. 1460 Mei 16Sept. 30. Item upten XVIcn dach in Meye quam tot Leyden een bode van Lubeke mit brieve an der stede van Leyden, roerende van dat men een differens ende onderscheit maken soude tusschen den Leydschen ende den Haegschen lakenen, ende dat die van Leyden ende die van der Hage onderlinge dairoff miteen spreken ende overdraghen souden, dat men dat differens maken soude an den Haechschen laken mit breeden lijsten Item des Woensdaechs in die Pynxter heylige dage 2) quamen tot Leyden die gedeputeerde van den gerechte ende wairdeyns uter Hage, om te spreken mitten gerechte van den onderscheyt ende differencie te maken tusschen den Leydschen ende den Haechschen lakenen te maken etc.; hem gescheynct 2 stede cannen wijns Item sdaichs na Sinte Jansdage nativitatis 3j quamen weder tot Leyden die van den gerechte mitten wairdyns uter Hage roerende van de differensie van den lakenen te maken; hem- luyden gescheynet 2 stede cannen wijns. Item des daechs na Sinte Jacopsdach 4) quam tot Leyden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 202