I9I DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG II. diverschen landen oestwert ende voirt in anderen landen ver- copen ende slyten, boessheit ende valscheit mede bedriven in dem vercopene, ende trecken aft' van den Hagenschen lakenen de loden ende steken dan die under de bezegelde Leydesche lakenen ende vercopen de dan alle vor ghoede Leydesche lakene, dairby denne mennich coopman int copen unde sliten bedrogen werd, vormiddelst dat men yn Hagensch laken, alse dat lode aff is nyet wel kennen kan vor eyn Leydesche ende sundergen de simpelen laden die zich der draperie nicht ver- staen (Leiden heeft dan ook een samenkomst gehad met) die van den Hage dat si hierop remedie vinden ende de lijsten van den Hagenschen lakenen noch eens soe breet gemaket worden An welke difierencie die van der Hage niet en willen in geenre manieren, mar willen blijven staen in hoeren staten, wesen ende ordinancie die sy selver angenomen ende tot hairtoe gedaen hebben, sonder enige difierencie te maken, anders dan zy gedaen hebben ende dagelix doen, sodat wy onderlinge niet overeen en hebben connen gedragenEnde (zoo besluit Leiden:) bidden Uwen Eerbairheden vriendelic, so wy alre begeerlixte mogen, dat Uwer Eerbairheden gelieven wil, sulke difierencie ende onderscheit, als Uwer Eerbairhede samentlic gesloten ende overdragen hebt, voirtganck hebben mach ende onderhouden bliveEnde of wy Uwer Eersaemheden yets goeds te lieve vermogen ende gedoen konnen, dair weet ons gairne mit goeder herten vriendelic toe bereet H. Urkb. Vil! 1041. (Posth. Br. I d°. 327). g. 1461 Mei 30. (Verg, te Lubeck). (Leiden schrijft aan den Duitschen koopman te Brugge, in gelijken geest als aan Lubeck en de Hanzesteden, dat het met ingenomenheid vernomen heeft het besluit der laatste dagvaart nopens de) dachten gehoirt ende in der waerheit vorvaeren. dat sommige cooplude edder deghenne, die de Leydesche ende Hagensche laken plegen te coopen unde de vortan in andre diverse landen oestwaert voren ende die dan anderen luden vercopen, grote fraude mitten lakenen doen (dat het dan ook den koopman) ende die goede heren van den goeden steden zeere hoichlick ende vriendelicken bedancken. dat sy op die lope van der comanscip van den Leydschen ende Hagensche laken

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 204