194 an enigen anderen zaken der draperien angaende, doen souden tot enen exempel van allen anderen. Ende eerbaere, lieve, geminde vriende off wij off onse buyrlude geen schulde off zake en hebben, gelijck wij hopen, dat wij en doen, soe begeren wij an u vriendelick dat gij den genen, die wy wel omtrent viertich jair bij die gehengenisse Goids gebruyct ende gehantiert hebben, ende gij eerbaere, lieve vriende omtrent twee jair geleden mit uwen brieven oick mede selve an ons gescreven ende begeert hebt ende ons niet vorder belasten en wilt dan gij, eerbaere lieve vriende anderen steden omtrent ons geseten en doet, die welke nochtans hair lakenen mede maken ende drapenieren in der lencte, brede ende lijsten gelijck wij doen, want wij hopen ons altijt mit die hulpe Goids te verbeteren in onser draperien van verwen ende van maecsele ende niet te verargen. Dat kenne God die u bewair in ge- sonden, zaligen leven. Gescreven in den Hage upten negenden dach in Junio anno Ixj. Scout, schepenen ende gemeen buyeren van der Hage. Adres: Eerbarn radessen[de]boden der steden van der Duyt- schen Hensen onsen lieven geminden vrienden. St. Arch. Lubeck. Adj. ad. Acta Bat. Vol. I. (Posth. Br. 329). DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG II. it. 1461 Juni 9. De Raad van den Hertog schrijft aan de Hanze: „Eerbair lieve gemynde vrunde, die van den gerechte ende mede die van der drapenierynge al hier in den Hage hebben ons op huyden gethoont eenen brief, die ghij aen den deken ende drapenierres gescreven hebt, int lange roerende ende mencie makende, hoe dat die lakenen in den Hage gelijc den Leydschen lakenen gemaket, drapeniert. geverwet, gefoldet inde belistet waerden, die nicht nach van zoe goeder wollen en zijn, als de voirscreven Leydsche laken, zoe dat bedriech bi den bozen dairinne geschiet, oostwairt in uwen landen van den zegelen, die van den leydschen lakenen ofgetogen ende weder om aen den Hageschen lakenen gehechtet worden. Wairom het schijnen soude nae uwen scrijven, als dat onder dat dexel bi toedoen van u ende den uwen ende anderen in dessen lande, dairinne voirsien ende difference sender bedriech ge- maect wesen soude ende datzelve binnen zekeren tijden voer-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 207