ig6 1461 Juni 15. DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG II. aen u eerbair, lieve gemynde vrunde, dit zelve of te mogen weren, unde die voirscreven van den Hage te laten berusten in hoeren ouden rechten ende haircommen in dessen saken. Ende van uwer zijden die booze ende misdadige luden te corrigieren, geitje van dessen zijden sceerpelicken geschien sal, indien dat gebuerde ende bevonden worde, ende wij ende andere desser lande altijt tot hairtoe duechdelicken ende streyngelicken gedaen hebben unde alsulke misddadigen mitten zwaerde te rechten ende anders als dair toe dienende geweest is ende ons hier van oeverscrevende uwe goede antwoirde, om ons dair nae te mogen rechten. Eerbair, lieve, gemynde vrunde, onse heere God zij mit u altijt. Gescreven in den Hage opten ixen dach van lunio. A° Ixj. Die raidsluyden ons genadigen heren sHertogen van Bourgonyen gestelt ten zaken sijnre landen van Hollant, Zeelant ende Vrieslant. Jac. Bossaert. Adres Erbairen onsen lieven, gemynden vrunden den rades-sendeboden der steden van den Duytscher Henze. St. Arch. Lubeck. Acta Flandrica, Vol. I. 12. 1461 Juni 15. (Verg, te Lubeck.) 6. Vortmer so is hiir zulves vor den erscrevenen heren rades-sendeboden vorhandelinge beschen alze van wegene der Hagenschen lakenen, de in Holland wer den gemaket unde geliick den Leydeschen lakenen gevoldet, geverwet unde beliisted werden, de ok desulven lenge unde brede hebben unde van Schotscher, Castelscher, inlandescher unde andere teer wulle gemaket werden, in welken Leydeschen unde Hagenschen lakenen kleyne underscheit unde differencie is, wenner de lode unde zegel affgetogen werden van den erscrevenen Hageschen lakenen unde also under de Leydeschen gemenget werden, daerinne grot boesheid unde valscheid be- schuet in kopende unde vorkopende, unde also dat unosel volk, de ziik uppe draperie nicht en vorstan, bedrogen werden vormid- delst dat men nyn Hagens laken aldus vor den Leydeschen lakenen erkennen kan. Hiirupp de erscrevenen heren rades-sende boden hebben gesloten, dat men noch eyne zal schriven den vor- screvenen steden in den Hagen, deken ende drepeners, dat zodane bedrech vorhot werde, also dat de liisten van den

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 209