197 d. Duitschen koopman te Brugge aan de verg, te Hagenschen lakenen noch eyns zo breit werden gemaketalzo de in ertiiden weren, darane men erkennen mag eyn Hagens laken vor eyn Leydesch laken, so en der stede rades-sende- boden latest geleden in der vasten en sodans uterliken hebben vorscreven, anders en dencken ze in eren steden dezulven Hagenschen lakenen to vorkopende nicht to lidende. Unde des hebben ze deme erscrevenen kopmanne last unde bevel ghe- geven, etlike gedeputerde in den Hagen to schickende, umme ze van der fraude unde bedrechlicheid clarlik to underwisende, umme beter differencie unde underscheit in den erscrevenen lakenen to makende, efft ze konden to vindende, dat nemant also bedrogen werde H. Ree 2 V i2i. (Posth. Br. 330). 14. 1461 Oct. 13. Brief v. d Lubeck 13. 1461 Sept. 10. (Verg, te Weseld 5. Item so die sendeboden des Cop- mans vorscreven 2) den steden voorgescreven vort voirbrachten van den overdrachte der stede op der vorbenomeden dach- vart 8) van den Leidesschen und Hagenschen laken myt on- derscheide te maken etc.is den hern van den steden hiir vergadert wail bevalles des to Lubeke latest darop geslaten ind averdragen is, ind dat die kopman bearbeide den so na- gegaen worden, ind hebben darumb an den scholten, scepenen, rait ind an die deken ind trapeniirs in den Haghe geschreven sich na scriifft der gemeynen stede an en geschiet darin te hebn ind te richten 4). H. Rec.2 V 161. 1) In margine: In Wesalia per congregates van Hagenschen und den Leydenschen laken mit onderscheyde to maken conclusum est, quod scribatur in den Hage, ut factum est. 2) die te Brugge. 3) te Lubeck. 4) In margineDese brieve siint ouch gelevert meister Goeswiin. dat de Zuderseesschen stede upten 10 dach Septembris bynnen der stede Wesele te daghe syn gewest (behalve omtrent) DE DRAPERYE” VAN DEN HAAG II.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 210