198 een pont, dat wii uthgestelt hebt offtetjuw heren behaghede, bet to paesschen naest komende, dat is van der differentie in den Hagesschen laken to makene umtne underschet to wetten van den Leydesschen unde Hagesschen H. Rec.2 V 141. 16. 1462 Juli 13 Oct. 1. Item also ter kennesse van den gerechte quant, datter een coepman Leydsche lakenen tot Amsterdam vercoft hadde. die- welke hy een quartier van enen Rijnse gulden tstic myn ge geven hadde dan se in comenscip ganc hadde, ende dat oic dieselve lakenen zeer grof waeren ende hoir volle breedde niet en hadden, dus soe worde Heertgen Oemenz. upten XIIIen dach in Julio heymelic ende haestelic uitgesent tot Amsterdam, om onder den coopluyden te vernemen, van wien die lakenen gecoft warendairof dat Heertgen voors. heymelick zulc onder- soeck dede ende bevant datter een persoen genoemt Ever Dircxz, die te Leyden te woenen plach, sulke lakenen vercoft hadde Item soedat Heertgen Oemenz, (die lakenen) totter stede behoeft cofte ende bynnen der stede van Leyden brachte, ende alse by den gerechte ende waerdeyns besien worden, soe wordt bevonden, dattet waeren Hagesche lakenen, die Ever Dirxz die tot Leyden te wonen plach ende woende indenHage ghe- maict ende ghereet haddeVan welke 3 lakenen, dat'een laken coste 12 Rijnsch gulden ende 1 Phs.d., item dat anderde DE „DRAPERYe” VAN DEN HAAG II. 15. 1462 Maart 14. (Verg, te Wesel.) 39. Voirt synt voir die hern kommen van wegen des copmans te Brugh in Vlanderen residirende, die ersamen Hans biime Zee, Johan Wanscheden, Bertolt Kerckhoff alderlude, ind meister Goisswiinn van Cosvelt, ore secretarius, ind hebn opgedaen ind den hern ingebracht, wes on wederfaren was van den hern van Bergen oppen Some ind van der stat van Antworpen op dat punt van den Ingel- schen lakenen ore behoirlike lenghde ind breide to hebn; ind van den drapeniirres in den Hagen van den Hagenschen lakenen to maken bii differencien, dat die alz die loden affweren vor die Leidenschen lakenen toe kennen weren, so die stede hier latest ter daghvart vergadert, darvan gescreven hadden; ind dat on van alle den gebreken noch nyet gebetert en weer. H. Rec2. V 211.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 211