199 laken 12 R. gulden 3 quaerter, item dat derde laken, daer af- geschuert was 3 vierendeel ghecloefts laken, coste oic 12 Rijnsch gulden 3 quaerter, den gulden 40 groten, facit tsamen 50 p. 10 c. 1 d. Item opten XVIen dach in Julio reysde Bueckel Heerman in den Hage, om mit enige van den Rade te spreken, alsoemen bevonden hadde, datter een man van buyten tot Aemsterdam vercoft hadde drie halve lakenen, besegelt mitten Leydschen groten looden geliken Leydsche lakenen, welke lakenen gemaict waren in den Hage van' Schotscher wolle, ende na den nop- teycken van den 2 lakenen soe soud ze gereet, gemaect ende vercoft hebben een, gehieten Evert Dircxz woenende in den Hage, die voirtijts tot Leyden te woenen plach etc., hoe dat men best in der sake doen sonde om desen man in heftenisse te crigen enz. enz. Item opten XVIIel’ dach in Julio reysden Jacob van Noorde ende Heertgen Oemensz mit enen knecht tot Amsterdam an den gerechte aldair, alsoe dair enige poorteren van Amsterdam drie lakenen gecoft hadden die gemaeckt ende gereedt waeren van Schotscher wolle, die die Stede van Leyden hadde doen copen by Heertgen Oemenz. voirs., overmids dat dieselve la kenen bezegelt waeren mitten Leydschen looden ende vercoft waeren voir Leydschen lakenen, om mitten gerechte aldair te spreken, dat zij die personen, die die lakenen gecoft hadden voir hemluyden ontbieden ende doen comen wouden, ende die examineeren by hoeren eede, tegen wien zij die lakenen gecoft hadden, ende dat die van den gerechte een certificatie dairof wouden geven enz. enz. Item opten XIXen dach in Julio reysden Bueckel Heerman ende Willem van Boschuysen in den Hage mit zulke certificatie ende betoech, als Jacob van Noorde ende Heertgen Oemenz. van der stede van Aemsterdamme van hoir poorteren vercregen haddendairmede dat zij gingen totten procureur mijns genadichs heerendairop dat die procureur mitten Rade antwoirden, dat die lakenen mede jegenwoirdich moesten wesen, soedat Bueckel Heerman zijn knecht terstont tot Leyden om die lakenen sende, die se haelde ende in den Hage brochte, soedat des anderen dages die voirs. lakenen besien wordden van den Rade ende van den waerdeyns in den Hage, die welke lakenen bekent worden aldair, dat se van Schotser wolle gereet waeren ende valschelic bezegelt, up twelke die heeren van den Rade voirs. den procureur bevalen den man an te tasten ende te vangen, ende als die procureur dairom ghinc ende tot zijnen DE DRAPERYE” VAN DEN HAAG II.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 212