202 20. 1465 Sept. 9. Item van dat Foeytgen van Zijl ende Jorijs Pietersz. een verwery gehuyrt hebben in den Hage om dair te verven etc. is by den gerechte ende vroescip (gesloten), dat gheen poorter noch inwonende van Leyden noch hoir kinderen hem in gheenre manieren behelpen en sel, noch medestander wesen an enege Hageschen lakenen, hetzy die te verwen, te coopen of te ver- copen off te beslaen. Ende hieroff sel men een verbot doen, soo scharpelic als men mach. 2) Vroedsch. Res. Leiden 1465 fol. 14. (Posth. Br. 355.) Zie 18; deze mededeeling wordt in het 2) Zie Tres. Rek. fol. 119 vo, en 355 nt. 1.) reces der Gron. dagvaart niet vermeld, en Kenningb. C. fol. 114V0 (beide bij Posth. Br. 348 geverwet worden van allen coloren, (bovendien aan het bewijs, dat het op de dagvaart te Groningen aan de Rsh. met twee haagsche lakens leverde), „hoe dat die Leydsche zeghele affghe- trocken waren ende an die Hagesche ghehangen, omme die dan voor Leydessche lakenen te vercopen, by derwelcker fraude elkerlick bedroghen wort ende onse draperie daerby beschaempt ende vernichtet wort, twelcke in onser machte niet en is te beteren, maer in juwer heren machte well is.” (wijst op besluiten op 2 dagv. te Lubeck genomen, verklaart dat den Haag die niet volgt, en verzoekt dringend dat de steden den drapeniers in den Haag) „bevelen op alsulke pene dairto dienende dat se eene differencie maken in oeren lakenen, dat men een Leydessche voor een Haegessche laken kennen mach, soe en worden die coopluyden noch die sympelen, die de uthsnyden niet defraudeert noch bedroegen. H. Rec.2 V 703. (Posth. Br. 354). DE DRAPERYe” VAN DEN HAAG II. 21. 1465 Sept.Oct. (Verg, te Hamburg'): §6: Item dat de lakene in den Hagen neen underscheet hebben voor een Leidesch, deshalven dat gemeene volk unde kopman merekliken bedrogen wert. 17. Hirup is besloten, so desse negest underbescrevene artikel unde ok en concept van der wegene verrametuterliken innehebben. De artikel is ludende aldus: Item alse denne vele scrivendes vor unde na to velen tiden an de drepeners

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 215