210 2) Zoo het H. Urkb. IX no. 290 in zijn gedeeltelijk afschrift, het mij uit Lubeck verstrekte afschrift, geeft „vastinghe”, wat mij onjuist lijkt. diffrencie vorramet worde, deer gij billick solden te vreden wesen, ghelijck wij ju heren dat allet, unde wes wij on doe daer up verantworden, alse dattet in unser macht nicht en were on enych consent buyten juwer heren wille daer in te ghevene overgescreven hebt etc. Also hebben uns de selve ver noemden gedeputirde nu weder to kennen gegheven, dat sodane diffrencie, als gij heren geordiniert hedden, on sunder groten schaden hinder unde achterdeel nicht mogelick en solde wesen te doene by velen redenen verhaelt, unde dat se de bastinghe x) also nicht maken en konnen umme der verwe willen, dat de diffrencie mochte konnen up sulke maniere, so gij heren beghert te geschene, daer inne se zeer moyelick zijn unde besich nicht wol wetende, wo se dat te weghe solden brenghen moghen, juu heren to willen te wesene, achtervolgende sodanen diffrencie by juu heren vorramet is, sonder hebben eyn vorraem gemaket van ener ander diffrencie, daer by men eyn hagesch laken voer eyn leydesch merkelike sail kennen moghen, welke diffrencie on wol mogelick solde zijn te doene unde beter wesen, tot mynren kosten so se seggen, dan de gij heren voiramet hebt, hopende wan gij heren de diffrencie zeghen unde daeroff dogent- lick geinformiert weren, deshalven wol solden te vreden zijn, unde hebben daer umme ere gedeputierde ordiniert unde over- gesant, by juu heren persoenlick te komene unde muntlick juu heren daer off te informirene, umme des de beth ere meninghe van als claerliker te verstaene, gelijck se juu heren ere voernemen up doende werden unde to kennen ghevene. Biddende unde begherende uuten namen des vornoemde edelen heren van den Gruythuse, wij an juu heren unse vruntlike breve van recom- mendacien scriven wolden, se guetlick te horen spreken unde myt on van desser sake wegene handelinge hebben wolden, eyne temelike nogaftige diffrencie te makene sonder zware kost unde schaden, daer mede se tegens juu heren ontstaen mochten, in allen saken on mogelick wesende juu heren to behagene, umme ere lakene by weerden to holdene, gelijck se beth heerto gedaen hebt. Erbaere wijse heren want uns dan de voren heren van den Gruythuse in allen saken den coopmane angaende zeer vruntlick is unde wol temelick were, syner edelheyt in saken uns mogelick wesende to gelevene DE DRAPERYE” VAN DEN HAAG II.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 223