21 I Registratum ommetrent decollacionis Johannes Baptiste anno etc. Ixvj. St. Archief Lubeck. Acta Flandrica; Vol. I. Adres: Den erbarn wijsen unde voersenighen heren borger- mesteren unde raetmannen der stadt Lubeke, unsen besonde- ren, gunstigen, gueden vrunden. DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG II. 31. 1466 Juli 23. Deventer schrijft aan Keulen(Heeft van den Koopman in Brugge afschriften van eenige besluiten der laatste Hamburger Dagvaart gekregen met de opdracht)die articule ende punten in ’t openbaer op onse raethuys te willen doen hangen; (het eerste artikel): „in ’t gemyene seer verdecket inholt, dat een ygelic koepman van der vorgescreven Hanze mit siinen liive ende guede den stapel to Brugge in Vlanderen halden sail ende siin guet to den stapel brengen ende senden ende aldaer verkoepen ende anders nergent, uytgescheiden venteguet, alse koern, wiin, bier ende hering, beholdelic elcker stad van der hanse oere vriiheit, die hiirentegen mochten bevriiet ende privilegiert siin; soe is onse meyninge ende voernemen, dae die koepman mit siinem guede, alse Leydessche, Amsterdam- sche, Hagessche, Delfsche, Hoernsche ende andere Hollansche Harderwiicsche, Campersche ende andere lakene hiir onlanx gemaect werden, daermede bynnen uwer, onser ende anderen unde so uns de vorn. ersame gedeputirde van dem Haghe eres vorrames van eyner ander diffrencie te makene geinformiert hebt, juu heren willen te gelevene na all erer macht. Bidde wij unde begheren juu heren geleven wille in dessen saken, dat beste te provene, den zelven vornoemden gedeputirden be- hulpen te zijne nae erer inbrengen unde begherte, dat se ener diffrentien nogaftich juu heren, soe se hapen unde zeggen gerne maken wilt nu ontstaen moghen, soe juwer heren wijse raed deshalven gedragen sail, dat vorschulden wij alle tijt gerne daer wij solt konnen unde moghen tegens juwer heren erbaerheyt, dede God ewelick bespaeren in salicheyt. Gescreven under un set ingezegele. des xxviij daghes in Junio. Anno. etc. Ixsexto. Olderlude des ghemeynen copmanns van der duytschen Hanze to Brugge in Vlanderen residerende.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 224