216 DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG II. 38. 1491 Mei i Verg, te Antwerpen. §253. Ithem wart gheclaghedt, dat de Hollandessche lakenne, alse Harlemsche Amstelredammersche, Delvesche unde Leydessche unde ock de Haghensche tho malen bose, quadt ende vele tho kort gemaket worden, demeghemeynen manne tho grotem vorvanghe unde schaden. 254. Hiirup is besloten, an de vorgenannten stede van Hollandt to schrivende (en te dreigen). H. Rec.3 II 496. 37. 1482 April 24. Wendische Stedendag te Lubeck. Klaagschrift der Lubecker Wandsnijders over de Vlaamsche en Nederlandsche lakens. §2. Ok beclagen se sik der Leydeschen, Hagenschen, unde Schiedammeschen lakene, dat de ok sere georgert syn beyde in spynnen. wevynge unde fullinge unde maken erer ok sere vele cleenlode, dar men dar vor afsleit eenen kopmans gulden unde hir ene mark. Ere beger is, dat me[n]t ok wolde vor- scriven dat id mochte gebetert werden ende dat men hir vort kleenloet enen Rinschen gulden solde afslaen. H. Rec.3 I, 366. 40. 1502 Juni 25, 26, Juli 7. Door Willem van Courteheuse, Huissier van den Hertog 39 1501 Mrt. 21. Wendische Stedendag te Lubeck. De koopman te Brugge aan Lubeck bericht van een vereeniging der Holl, steden tot voor bijgaan van den stapel vóór hun laken, die ondersteund wordt door koop van laken door Hanze-kooplieden in Holland zelf. „Dar zin summige stede in Hollant, alse Leyden, den Hage, Horn unde welke ander, de dorch grot vorfolch der van Amp- stelredamme eyn vorbunt gemaket hebben nene lakene te vorkopen de men torn stapele eder in de merckede brengen will. H. Rec,3 IV no. 282. Van Leydsch laken 1 Lubischen st, van Haagsch 8 Lub. d., van Harderwijker, Deventer, Naardensch en dergelijk 6 d., van een Bruckisch laken 2 st., van een Engelsch 1 st. H. Urkb. X. 43.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 229