221 ziine, ziin nu mits den voorscreven staple geheel eygen. Zeght oick, dat hii aldaer in dese leste reyse goet gecocht heeft tJ welk men aldaer houdt voor stapelgoet, mitten welken goede dat noch niet gescepet en was, hii aldaer gelaeten heeft een ziin medegeselle; hoeter mede gedaen zal wardden, en weet hii deposant noch niet, maer es alle daghen daeraff tiidinge verwachtende. Ende niet meer en weet hiire aff. H. Rec.3 IV 334. DE DRAPERYE” VAN DEN HAAG II.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 234