232 HAAGSCHE STRAATNAMEN. de leergierige burgerij een taak bestudeerdheid voor noodig is om in het doolhof van raadselachtige straatnamen den weg te kunnen vinden en dat het zelfs voor meer bestudeerden en vaklieden vaak moeilijk is om te weten wie van beroemde gelijknamige grootheden zijn bedoeld. Hij stelt o.a. gekscherend de vraag of de Helenastraat iets te maken heeft met de eertijds populaire figuur van Haagsche Leen met haar Zondagsche naam? Wordt het daarom geen tijd, zegt hij, dat hetzij de gemeente, hetzij de Vereeniging Die Haghe, hetzij een uitgever, die er iets in ziet, een verklarende naamlijst van straten in het licht geeft? Hij zou verder wenschen, dat de gemeente, die al die mooie en raadselachtige straatnamen uitdenkt en geeft, ook voor haar ingezetenen gratis de middelen beschikbaar stelde om in dezen doolhof met oordeel des onderscheids den weg te vinden; niet als onnadenkende flaneurs maar als ge- meenteburgers, die diep beseffen, dat ook straatnamen tot leering en vermaak van hebben te vervullen. De billijkheid zou dan meebrengen, dat het boekje aan ieder, die zich in onze gemeente vestigde, van gemeente wege werd cadeau gedaan, evenals men bij het trouwen op vele plaatsen een trouwboekje ontvangt. In het huwelijk is het weliswaar nog moeilijker den juisten weg te be palen dan in den Haag, maar daartegenover staat, dat men in den Haag de meeste kans van dolen heeft in het begin en in het huwelijk eerst later. De gemeente is op dit denkbeeld weliswaar niet inge gaan, maar zij heeft toch door het geven van eene subsidie de uitgave van het boekje met een daarbij behoorenden plattegrond mogelijk gemaakt. In dit werkje, hetwelk in Juli 1909 bij de firma G. B. van Goor en Zonen is verschenen, geeft Van Zuiden eene verklaring van bijna alle straatnamen uit de oude en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 248