233 HAAGSCHE STRAATNAMEN. n v f) if f) f) ft ff ff tf heeft gebracht. Het is inderdaad beschamend voor straat wacht standbeeld. 51 straten 35 29 29 20 18 12 10 7 7 6 9 5 5 5 4 nieuwe stad. Schr. heeft daarmede een nuttig werk verricht, want zijne studie voorziet inderdaad in een bepaalde behoefte. Om het overzicht van deze straten gemakkelijk te maken, heb ik ze onder verschillende rubrieken gebracht. Daaruit blijkt, hetgeen typeerend is voor de Hofstad, dat het grootst aantal straten te ’s Gravenhage59, genoemd is naar vorstelijke personen en wat sprekend is voor den geest, die in de Hofstad heerscht, dat onder de 16 Sche- veningsche straten, die genoemd zijn naar de Souvereine Staten van het Gewest, naar ’s Landsadvocaten en Raad pensionarissen, de naam ontbreekt van een der beroemdste raadpensionarissen, een der weinigen, waarop geen smetje kleeft, hetgeen in het licht der zeventiende eeuw heel wat zeggen wil en die ons land nooit anders dan roem en eer ons Gemeentebestuur, dat nog altijd een op zijn naam en het Groene Zoodje op zijn Verder zijn genoemd naar: Schilders Diverse Personen den Zuid-Afrikaanschen oorlog Natuur- en Werktuigkundigen Gouverneurs-Generaal Toonkunstenaars Zeehelden Mannen van 1813 Sterrekundigen Waterbouwkundigen Veldheeren Dichters Wijsgeeren Geneeskundigen Architecten Ontdekkingsreizigers

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 249