235 HAAGSCHE STRAATNAMEN. 3 n geven V n het Visschersbedrijf Steden en dorpen in Nederland Gebouwen Duinen de Badplaats Historische bizonderheden, oude gebruiken of oude toestanden Belgische Steden de Boschjes en het kanaal de Ligging Varia 8 6 4 4 3 ir n 16 io 8 25 13 8 8 7 18 straten 19 Scheveningen is met gezegend als den Haag, een vorstelijken naam. Verder zijn genoemd naar: Personen uit de eerste jaren van den tachtig- jarigen oorlog Diverse personen de Staten van Holland, Landsadvocaten en Raadpensionarissen Staatslieden Leden van de Stedelijke Regeering Geschiedschrijvers (waaronder Mr. Jacob van Lennep is gerangschikt) vorstelijke peters niet zoo rijk maar toch dragen nog 7 straten Het is wonderlijk hoe willekeurig men met het van namen aan straten in de nieuwe stad somtijds is te werk gegaan en hoe onoordeelkundig men de straten in sommige nieuwe kwartieren heeft gedoopt. Het spreekt van zelf, dat ons achtbaar Gemeentebestuur in 1864 niet vooruit heeft kunnen zien, dat Oranjeplein en omliggende straten, die genoemd zijn naar de groote

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 251