244 HAAGSCHE STRAATNAMEN. doopjaar optegeven, terwijl zij toch dikwijls pas met een vrij groote tusschenruimte de lengte hebben verkregen, die hij daarvan opgeeft. Ook de voornaamste bron, waaruit hij heeft geput, is door hem slechts vluchtig bewerkt; dit blijkt o. a. uit het lijstje verdwenen straatnamen, dat er al heel poovertjes uitziet. De heer van Zuiden geeft er slechts 45, daaren tegen heeft het mij weinig moeite gekost om er ruim 500 bijeen te brengen. Dit groote verschil zit wel is waar voor een gedeelte hierin, dat hij vergeten heeft verschillende verdwenen straatnamen, die door hem in den tekst worden genoemd, in de lijst daarvan te herhalen, maar in het geheel heb ik er toch ruim 400 meer dan hij er geeft. Onder deze laatsten zijn er verschillende, die bij de oude Hagenaars nog in herinnering voortleven. Ik noem hier slechts Dckkerslacmtje, thans Laan van Meerdervoort genoemd naar den ouden heer Jacobus den Dekker, een der participanten in de Diligence-onderneming op Amster dam, die 18 Mei 1801 een „hegt, sterk en wel doortimmert huysmanswoning genaamd Meerdervoort” kocht, met daar bij behoorend „allerbest wei-, hooi-, teel- en geestlanden in het kleine Veentje.”; de Kloosterkerkstraat van Voor hout naar Nachtegaalspad, in 1859 met Nachtegaalspad herdoopt in Parkstraat; de Hofpoort van Buitenhof naar Achterom, welke eerst door de verbreeding van het Kettingstraatje en doortrekking naar het Buitenhof in 1869 is vervallen den Moerweg, die reeds in de middel eeuwen voorkomt, en waarvan het eerste gedeelte Loos- duinsche weg tot Steynlaan in 1904 herdoopt werd in De la Reykade; het Mosselstraatje op het Spui, bij de Mosselhaven, de Schermpoort op Bleijenburg tusschen de Duitsche kerk en het Rijksarchief, genoemd naar Bouck- hoven’s schermschool, welke daar in de eerste helft der 17e eeuw gevestigd was. Dit straatje liep voorheen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 260