3 Het Station der Hollandsche Spoor met de Spoorweglaan omstreeks i860. Naar een steendruk van Last.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 261