Kort Achterom. EEN STRAAT, DIE VERGETEN IS EN EEN STRAAT, DIE NOOIT BESTAAN HEEFT. Transportregister 5 Dec. 1713. Naamlijst van overledenen enz. April 1830. Het Kort Achterom, van Kettingstraat naar Groenmarkt, is het eenige straatje uit de oude stad, dat Van Zuiden vergeten heeft, waarschijnlijk omdat het niet de eer waardig is gekeurd in het Adresboek te worden opgenomen en toch staan er een twaalftal huizen in waaronder de herberg St. Joris een welverdiende reputatie geniet. Het straatje, dat in het verlengde van het St. Pieter- straatje gelegen is, werd o.a. in 1541 genoemd „Achter- omme in St. Pietersiraat”en droeg dus oorspronkelijk dienzelfden naam. Dit blijkt o.a. duidelijk uit een koopbrief van 1599 waar gesproken wordt van „St. Pietersiraat nu genaempt 't Cleyne Achterom”Sinds dien is „de achterweg daer men ter spoeye waerts gaet”, zooals de middeleeuw- sche omschrijving voor het Achterom luidt, onderscheiden in drie gedeeltenhet Wijd- het Lang- en het Kort Achterom, terwijl het eerste gedeelte bij het Hofspui ook wel genoemd wordt „de Kolk of het Wijd van het Achterom” 1). Het is eigenaardig, dat het St. Pieter straatje tusschen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 266