252 HAAGSCHE STRAATNAMEN. In de plaats van het Kort Achterom en van de sloppen en poorten, die Van Zuiden heeft vergeten, noemt hij een straat op, die nooit heeft bestaan, namelijk de Godonstraat. Wel is in de Commissie van fabricage voorgesteld de Nieuwe Havendwarsstraat bij de Ambachtschool te noemen naar den verdienstelijken Wethouder Alexander Philip Godon, die van de oprichting dezer school af, eerst als penningmeester en onder-voorzitter en van 18811899 als voorzitter zooveel voor de Ambachtschool heeft gedaan, maar dit voorstel heeft geen meerderheid gevonden. zijn naam ontleende aan de eertijds daaraan grenzende bleekerij Rozenburg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 269