HAAGSCHE STRAATNAMEN. 259 Jacobastraat. Buitensingel. Holterman, die de schaapskooi reeds in huur bezat, deed haar later over aan zijn schoonzoon Dorresteijn, die haar in 1894 verkocht aan den Heer K. Dekker, die daarheen zijn houthandel overbracht. De kooi was toen oud en bouwvallig en het omliggende terrein stond een gedeelte van het jaar onder water. Dorresteijn dreef zijn schapen gewoonlijk naar Dekkers duin hetzij langs de Schapenlaan, die daaraan haar naam ontleent, of langs den Loosduinschen weg, of langs de Singels naar het Malieveld. Het moet vooral voor den vreemdeling een eigenaardig gezicht zijn geweest, gedurende de laatste jaren der negen tiende eeuw een kudde schapen langs de bebouwde Singel- grachten onzer residentie te zien drijven. De Herderslaan, in 1888 nog een slop, werd in dat jaar door de Maatschap de Club aangelegd en aldus gedoopt. Deze is genoemd naar Jacoba Roels, eerste echtgenoot van Reijer van der Vhigt, stichter van de aldaar in 1884 gebouwde woningen. Waar het geven van een straatnaam een zuiver par ticuliere quaestie is en, zooals hier, slechts beschouwd moet worden als een daad van piëteit van den bouw ondernemer jegens zijne jonggestorven vrouw, is het op het oogenblik voor den buitenwereld weinig interessant om te weten wie de betrokken persoon eigenlijk is. Maar wij moeten niet uit het oog verliezen, dat, waar wij nu gaarne zouden willen weten, wie die Jonkvrouw Ida was, naar wie een der oudste straten in den Haag is genoemd, het nageslacht er zich evengoed voor zal kunnen interesseeren om te weten wie deze Jacoba geweest is. En daar over 50 jaren wellicht niemand meer daaromtrent

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 277