HAAGSCHE STRAATNAMEN. 27I Wateringsche Bin nensingel. Voorburgsche Buitensingel. Rijswijksche Binnensingel. Rijswijksche Buitensingel. L oosduinsche Binnensingel. L oosduinsche Buitensingel. Wateringsche Buitensingel. maar 1 tusschen en den hoek van dien singel Zuidbinnensingeltusschen den hoek en de Brouwers gracht Zuidbuitensingel Z O. Buitensingel, tusschen het Vo or burgstr aatje en den Bezuidenhout Z. O. Binnensingel, tusschen Zieken en Zwartenweg Voorburgsche Binnensingel. De Wethouder Mr. F. A. P. Baron Wittert van Hoog land had nog verder willen gaan en de woorden binnen- en buitensingel zooveel mogelijk willen laten vervallen. Hij had bijv, den N. W. Binnensingel naar den ouden Korenmolen aldaar Molensingel willen noemen, de N. W. Buitensingel Loosduinsche Singel enz. maar het voorstel van B. en W. kon in de zitting van 1 Mei 1889 geen genade vinden en werd na een krachtig pleidooi van het raadslid De Wijs om de oude namen te behouden, met 21 tegen 10 stemmen verworpen. de windstreken waren genoemd, op een meer practischer wijze van elkaar te onderscheiden, zoo ontstonden de namen Uileboomen, Groenewegje, Om en Bij, Zoutkeet, Hoek van Baneken, enz. B. en W. wilden in 1888 hiertoe medewerken en brachten het voorstel in den Raad de verschillende nage noeg gelijkluidend klinkende namen der verschillende Singels op de volgende wijze te veranderen NW. Binnensingel N. IV. Buitensingel Z. W. Buitensingel Zuidbinnensingel de Prinsegracht

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 289