Apendans. STRAATNAMEN DIE FOUTIEF ZIJN VERKLAARD OF WAARVAN DOOR ANDEREN EEN AFWIJKENDE LEZING WORDT GEGEVEN. Van Zuiden acht het’t meest waarschijnlijk, dat dit straatje gelegen naast het huis waar „de Apendans” heeft uitge hangen, aan dit uithangbord zijn naam heeft ontleend. Hij verwijst naar een acte uit de protocollen van den Haagschen notaris W. van den Hove d.d. 28 October 1678, medegedeeld in het Haagsch Jaarboekje van 1898, waarin Catharina Weynants wed. Claes Cruyt vermaakt aan haar dochter Catharina Cruyt, gehuwd met Barent Schouten, het huis in de Poten, „alwaer de Apendans is uythangende”. Barent Schouten splitste dit huis in twee woningen, thans genummerd 24 en 26, terwijl de volgende eigenaar Jan Rotteveel, die het in 1690 in eigendom verkreeg, van het achterhuis, dat uitkwam in het Korte Hccrenstraatje, eveneens twee separate woningen maakte. Dit perceel waarop in 1710 een hypotheek van f 1600 gevestigd werd, wordt in de schuldbrief omschreven als „een block huysen ende erven bestaande in vier distincte woningen, staende ende gelegen aan de noordzijde van 18

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 291