HAAGSCHE STRAATNAMEN. 277 Cantaloupenburg. den kastelein H. Tuinenburg in de Vos in te zeggen, dat het Boterstraatje, de botermarkt, welke daar ter Het is dus juister om zijn naam ontleent aan plaatse werd gehouden. Dit straatje werd ook wel Zuster straatje v) geheeten naar het St. Elisabeth’s klooster, dat op de plek lag waar nu de Groote Markt is en waarnaar de Laan, waarin de kerk van het klooster stond, den naam Susterlaan droeg. Van Zuiden zegt, dat deze naam waarschijnlijk aan deze straat is gegeven ter herinnering aan een zoo genoemden buitenplaats. Die buitenplaats is evenwel een chateau en Espagne. Cantaloupenburg is nooit anders geweest dan een war- moezierstuin, welke naam deze waarschijnlijk ontleend heeft aan de groote watermeloenen, die er gekweekt werden. Op 1 November 1851 werd in het Dagblad te huur aan geboden een warmoezierstuin, genaamd Kantaloupenburg, in de Frederikstraat bij den Mallemolen te bevragen bij L. P. Haring in den Zoeten Inval. Deze bekende uit spanning verdween toen de Frederikstraat werd door getrokken tot de Javastraat. Zij werd in i860 door de gemeente aangekocht en, na nog een jaar verhuurd geweest te zijn aan Tuinstraat, in 1862 gesloopt. De tuin Cantaloupenburg was in het bezit gekomen van Henri Eugène Fortune graaf DuchasteldelaHovarderie, wiens erfgenamen op dien grond drie straten deden In 1699 vind ik vermeld den verkoop van een huis en erf in 7 Boterstraetje ofte Susterstraetje achter de nieuwe Groenmarckt. Ook op oude plattegronden komt het Suster- straatje voor.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 295