28i HAAGSCHE STRAATNAMEN. Van Goghstraat. Haagpoort. naar de houtkooperij aan den Loosduinschen weg. W. staat inderdaad, dat deze Volgens Van Zuiden ontleent dit straatje zijn naam Volgens Van Zuiden genoemd van de heeren Van Gogh In de notulen van B. en straat genoemd is naar de nabijgelegen houtkooperij van den brandmeester Van Gogh, maar het spreekt vanzelf, dat men hier niet de houtkooperij maar den brandmeester Hermanns Hendrik van Gogh op het oog had, die meer dan veertig jaren bij het Brandwezen (o.a. van i860 1879 als opperbrandmeester) een zeer populaire figuur in den Haag is geweest. Had men de straat naar de houtkooperij genoemd dan zou men van Houtstraat of Houtkooperijstraat hebben moeten spreken. er nu van een het lijk, tot aan de begraafplaats biddende en in statigen ernst vergezelden”. Als de opzet van Andriessen’s Morgenwandelingen, die als een „bijdrage tot de nationale lektuur, der algemeene aandacht nederig worden toegewijd” niet zoo uitermate vervelend was, zou men geneigd zijn aan een mystificatie te gelooven. Wij kunnen er nu evenwel niets anders in zien dan het prulwerk van een pedanten schoolmeester, die bij alles wat hij mededeelt, een leerrijk verhaal ten beste wil geven en die, waar hij de afleiding van een straat naam wil geven, steeds naar een afwijkende verklaring zoekt en daarbij dan tot de dolzinnigste verhalen zijn toevlucht moet nemen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 299