283 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Looyerstraat. Van Zuiden vermeldt, dat de lêerkooper Hendrik Jansz van Deventer in 1684 verschillende perceelen in deze straat bezat en dat zij dus aan het bedrijf van dezen leer- handelaar haar naam zal hebben ontleend. Deze straat wordt in 1674 vermeld als Rietveltstraat. De timmerman Mattheus van der Veen verkocht in dat jaar aan den „leertouwer”, leerlooier Francois Kerck- hoven een schuur en erf aan den Zuidsingel omtrent of in de Rietveltstraat. Vijf jaren later verkocht Kerckhoven, die toen te Rotterdam woonde, dit perceel aan Hendrik Jansz van Deventer. Uit geen enkele bron blijkt evenwel, dat Van Deventer leerkooper was, maar daar de schoen maker en „loijer” Willem van Raedt daar eveneens een erf en loots bezat, welke hij in 1687 aan Van Deventer verkocht, acht ik het waarschijnlijk, dat in deze straat, die reeds in 1684 Looijerstraat genoemd wordt, de beoefe naars van dat bedrijf hebben gewoond. Is deze straat evenwel naar het beroep van één be paalden persoon aldus genoemd, dan zou de leerlooier Francois Kerckhoven daarvoor in de eerste plaats in aanmerking komen. eigendom vermaakt aan zijn zusters-kinderen of kinds kinderen en het levenslang vruchtgebruik aan zijn echt genoot Adriaentje Dircx. Dit straatje werd reeds in 1643 Kitsstraatje genoemd. In de achttiende eeuw werd deze naam verdrongen door dien van Krayenpoort. Het Kissemstraatje in de Spuistraat zal misschien ge noemd zijn naar Cornells Pietersz Kits „swaertveger en isercramer” die in 1640 een huis kocht aan de noord zijde van de Spuistraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 301