285 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Oranjelaan. 1) Protocol Notaris Joh. Timmers. Not. Archief no. 160 fol. 156. de laatste eigenaars Sirtemastraat werden Van Stationsweg naar Huygensstraat. Zij zou volgens Van Zuiden aldus genoemd zijn naar het Huis van Oranje-Nassau. Dit is onjuist. Dit laantje maakte oorspronkelijk deel uit van de Hoef kade', eerst na de stichting van de ijzerfabriek door A. Sterkman op 19 Mei 1840 kreeg het den naam van Sterkmanslaan omdat deze fabriek daar haar ingang had. Toen de firma Wed. A. Sterkman en Zoon in 1872 was overgegaan in terwijl de beide andere straten, uitkomende op den Noord west Binnensingel ter herinnering aan van Kortenbosch, Twentstraat en gedoopt. De Noordstraat, die Van Zuiden tusschen 1642 en 1646 vindt genoemd, was het laatste gedeelte van de Pastoors warande' tusschen Snoekstraat en Noordwal. Reeds in 1641 werd in de Noordstraat een huis verkocht. Meestal worden de daar verkochte perceelen omschreven als liggende in de Noordstraat in de Pastoorswarande. In een overdracht van 1651 staat er uitdrukkelijk bij op de Geest in de Pastoorswarandenu genaamd de Noordstraat. Deze straat werd omstreeks 1735 Kalkoenstraat genaamd. De juiste ligging van deze straat blijkt o. a. nog uit een contract van 13 Febr. 1650 tusschen den straten maker Philips Adamsz van der Flouve met de „gemeene buyren van de Noortstraet en met die van de straat responderende van de Noortstraat oostwaerts op tot aan den Visschersdijk ende van de voorsz Noortstraat west- waerts op tot de Breestraet” om te maecken de voorsz straeten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 303