HAAGSCHE STRAATNAMEN. 295 Denneweg. zijn Doelenstraat. Andriessen doelt hier blijkbaar op de St. Anthonis Kapel in het Haagsche bosch, waarschijnlijk gelegen nabij den Oude- Mannenberg. In het midden der vijftiende eeuw wordt o. a. vermeld broeder Willem van Chempy (gewezen biechtvader van Vrouw Jacob van Beijeren) „hermite in 't bosch tot Sinte Anthonis Capelle”. Haagsch Jaarboekje 1891, pag. 27. Van Zuiden zegt, dat hij in 1607 voor het eerst ver meld vindt een huis in de Oude Doelstrate. Die oude Doelstraat lag evenwel in een ander stadsgedeelte dan Er waren er oudtijds drie in den Haag; ie de tegen woordige Denneweg van Vos in Tuinstraat naar Mauritskade, waarvan het verlengde over de „Dennewegse brug” Buiteh- Denneweg en in 1843 Frederikstraat werd gedoopt; 2e de tegenwoordige Kazernestraat en 3e de tegenwoordige Schenkweg. Om verwarring te voorkomen, noemde men in de acht tiende eeuw de tegenwoordige Denneweg ook wel Denne- wegstraat. Van Zuiden teekent hierbij aan, dat Denneweg holle weg beteekent; het komt mij evenwel waarschijnlijker voor, dat deze drie landwegen evenals de Poten aan de beplanting hun naam zullen ontleend hebben. Het is niet onvermakelijk om Andriessen hierop nate- slaan. Volgens hem was de Denneweg eertijds een soort van denneboschje, waarin een groote kapel en een aloude hermitage stonden. Dit boschje zou op hoog bevel zijn vernietigd, terwijl de kapel,' toen men ophield haar te bezoeken door de verwoestende hand des tijds zou uitgeroeid en de hermitage afgebroken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 313