3TO HAAGSCHE STRAATNAMEN. J) Familie De Hubert. 1768 is bebouwd, maar van eenig verband met den oorsprong van den naam blijkt hoegenaamd niets. De geschiedenis van dit straatje, welke door mij nauwkeurig is nagegaan, geeft daaromtrent ook geen enkele aanwijzing. Om latere snuffelaars moeite en tijd te besparen, zal ik het resultaat van mijn onderzoek evenwel hier mededeelen. In het begin der achttiende eeuw was de Denneweg aan de westzijde begrensd door weiland. Dit land, ingesloten aan de zuidzijde door de tegenwoordige Kazernestraat, aan de westzijde door den tuin van den heer Van Kruiningen r) (Nieuwe Schoolstraat) en aan de noordzijde door de tegenwoordige Mauritskade behoorde aan den huize De Werve te Rijswijk. Een strook grond van deze weide aan den Denneweg was door Dirck Wuytiers, die in 1691 met de Werve was beleend, aan den timmerman Gerbrunt van Broekhuysen in erfpacht uitgegeven. Op de plaats, waar thans de kruidenierszaak van de firma J. D. Leupen en Zoon (Denneweg 14a) is gevestigd, had hij twee huizen met stalling en koetshuizen getimmerd, die hij in 1711 aan zijn vakgenoot Claas Simonse Raaphorst overdroeg. Deze huizen, de laatste aan die zijde van den Denneweg, waren toen ten westen en noorden begrensd door weiland. Eerst in 1761 gaf Godefridus Franciscus Cromhout, sinds 1748 heer van De Werve, aan Cornells Ernens, garde du Corps van den Prins van Oranje, acht roeden land in erfpacht gelegen aan de noordzijde van dit perceel, waarop hij het huis deed bouwen thans no. 48, café de Landman. Als belending aan de zuidzijde wordt genoemd een slop, dat tusschen beide perceel en doorliep en waarop de heer van de Werve zich uitdrukkelijk het recht voorbehield. Daar ik dit slop bij den verkoop van het huis van de firma Leupen in

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 328