HAAGSCHE STRAATNAMEN. 3II die zijde een uitweg. 1748 nog niet vind genoemd, zal het waarschijnlijk tusschen 1750 en 1760 zijn aangelegd. In 1768 werd de geheele weide door Elisabeth Maria Cromhout, douairière Gerard Anthoni Baron van Wassenaer, vrouwe van De Werve, aan verschillende personen, die reeds strooken grond aan den Denneweg en de tegen woordige Kazernestraat in eigendom hadden verkregen en waarop zij huizen hadden gebouwd, in erfpacht uitgegeven. Jan Leendertsz Haasebroek, de toenmalige eigenaar van het huis van Leupen, kreeg een strook grond achter zijn woning aan de zuidzijde van het slop. Zijn rechter buurman Cornells Damen (thans Denneweg no. 12) kreeg ook een stuk land, dat achter het perceel van Haasebroek om, eveneens in het slop uitkwam, terwijl Jacobus van der Hoek, die in de tegenwoordige Kazerne straat woonde, het overige gedeelte van de wei aan de zuidzijde van het slop in eigendom verkreeg. Het weiland ten noorden aan het slop grenzende, kreeg gedeeltelijk in bezit de eigenaar van het hoekhuis Café De Landman, Pieter Stevens, wiens grond ten noorden en westen aan zijn woning grensde en Johannes van Aalsloot, mr. pompmaker en leidekker. De eigenaars van deze perceelen waren verplicht aan de zijde van het slop een houten heining te stellen, terwijl de gezamenlijke buren het moesten onderhouden. Door Johannes van Aalsloot werden toen aan de noordzijde van het slop negen huisjes gebouwd, die in 1807 aan Johannes Knaapen werden overgedragen. Vijf daarvan, die zich daar nog bevinden, werden in 1840 door zijn schoondochter verkocht. Het is eigenaardig, dat aan dit slop, hetwelk reeds op een plattegrond van 1827 als Nieuw Lissabon wordt aangeduid, in den koopbrief nog geen naam wordt gegeven. Het liep vroeger dood tegen een sloot; eerst na den aanleg der Nieuwe Schoolstraat in 1859 kreeg het aan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 329