3i3 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Oog in ’t Zeilstraat. Oude Molstraat. Koddige opschriften 1698. Genoemd naar het uithangbord van dien naam. Jeroen Jeroens vermeldt het volgend opschrift bij een toebak-verkooper in den Haag daar ’t Oog in ’t zeil uithangt „Gebruikt dit heilzaam kruid, geteelt tot ’smenschen heil. De saus van wijn en bier, maar houd een oog in ’t zeil”. Wordt zooals Van Zuiden mededeelt in 1592 voor het eerst Molstraat genoemd. Hij laat de vraag of de naam van deze straat kan samenhangen met het huis De Mol, dat hij in 1563 vermeld vindt op de Groenmarkt naast het Gouden Hoofd, evenwel onbeslist. Het huis „In de Mol” of De Mol aan de oude Vischmarkt tusschen de Gouden Kroon en het Gouden Hoofd, dat nog in het midden der achttiende eeuw als het huis van ouds genaamd „de Molle” vermeld wordt, lag in de onmiddellijke nabijheid van de Molstraat, die in de zestiende eeuw in het begin Oude Warmoesmarkt en verderop Gasthuisstraat werd geheeten. Daar in de Transportregisters uit de zestiende eeuw de familienaam Mol niet genoemd wordt, schijnt het mij zeer aannemelijk, dat de straat aan dit huis haar naam zal hebben ontleend. Andriessen geeft een verklaring, die, al moge zij op Waar de man den onzin en de leugens vandaan haalt is onbegrijpelijk of heeft hij misschien met zijn lezers een loopje willen nemen? Men zou het hier werkelijk gelooven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 331