3i4 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Paviljoensgracht. Pinksterbloemenlaan. ’t eerste gezicht minder aannemelijk lijken, in elk geval veel origineeler is. „Intusschen wil men zegt hij dat in deze Oude Molstraat oudtijds twee huizen stonden, waarin verblinde heidenen werden opgenomen, welke zich bij de geestelijk heid aanmeldden, om in de Christelijke leer onderwezen en daarbij aangenomen te worden, en dat men die Blinde Mollen genoemd zoude hebben, waardoor de Molstraat dan ook al spoedig met dien naam gedoopt zoude zijn.” Het huis, erf en tuin, genaamd de „Pincsterblom”, waar naar deze laan is genoemd, komt voor het eerst voor in 1637 en zal waarschijnlijk in 1636 of 1637 dien naam Dit moet zijn Philips Doublet, zie pag. 256. 2) P. 310- .De Heer Van Zuiden zegt, dat zij haar naam ontleent aan het paviljoen van Joris Doublet, dat aan de zuidzijde van deze gracht gelegen was, maar Andriessen zoekt een deftiger oorsprong en oppert de veronderstelling, dat hier voorheen een grafelijk jacht- of lusthuis zou hebben ge staan, hetwelk, ter onderscheiding van het jachthuis in het Haagsche Bosch, het Paviljoen werd genoemd en waaraan deze gracht haar naam zou hebben ontleend. Hij voegt er nog de phantastische mededeeling aan toe, dat daar volgens eene oude beschrijving van ’s-Gravenhage een gravinnenkluis stond, bestaande in twaalf kleine woningen voor oude behoeftige vrouwen, welke daarin ten koste der gravin, werden gehuisvest, gevoed en gekleed. 2)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 332