HAAGSCHE STRAATNAMEN. 315 Lange Poten. belend Korte Poot en 1) Plattegrond 1617 Atlas Gemeentemuseum. 2) Reg. E. L. 25 fol. 4'g. „die Nuwe Poten aen w. een wilder- hebben gekregen, want in de vorige overdracht van April 1635 wordt nog geen huisnaam genoemd. Het per ceel werd toen omschreven als gelegen ten Oosten van de woning van ouds genaamd ,,’t Lammeken in ’t Groen” ten Zuiden van de Singel en belend aan de Oostzijde door „den gemeenen uitweg van ’t Gemeene land”. De Singelgracht werd gegraven door de bleekerij 't Lammeken in ’t Groen, welke ik reeds in 1603 ge noemd vind. Het straatje, dat aan deze bleekerij zijn naam ontleent, werd toen genaamd ,,’tLaentie nae Voor- burgh” Van Zuiden vindt dezen met willige poten beplanten weg vermeld in 1422. Hij is evenwel veel ouder want reeds in 1392 schenkt hertog Albrecht van Beieren aan Jan den Ouden een hofstede in onze wildernisse, belend n. de wildernisse, weg, die gaet uter Potenstraet in onze voorsz nisse en z. den heerwech, die gaet uter Potenstraet oistwaert te veenwaert in”. 2) Andriessen zegt bij de Riemer gelezen te hebben, dat deze straat haren naam bekomen heeft van de willige poten, welke op den weg langs het water geplant waren en hij vindt het moeilijk, om zulk een oordeelkundigen en vlijtigen onderzoeker tegen te spreken, maar hij kan toch niet nalaten om er een andere lezing tegenover te stellen, die inderdaad weer een sterk en grappig staaltje is van ’s mans dolle phantasie. „Omtrent de benaming van Lange en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 333