HAAGSCHE STRAATNAMEN. 32-1 Vlamingstraat. Van Zuiden zegt, dat de naam dezer straat zeer wel ont leend kan zijn aan Vlamingen, die zich hier neerzetten waar schijnlijk als beoefenaars der lakenindustrie. In de Reke ningen van den Baljuw van den Haag over 1385 heeft hij reeds personen gevonden met de toevoeging „de Vlaminc”. Hij voegt hier evenwel aan toe, dat indien dit soms den eigennaam van bewoners der straat is, dat wij dan hier een geval hebben, dat overeenkomt met de gewone ontwikkeling en wij de straat zouden moeten houden voor oorspronkelijk „die Vlaminc zijn strate”. Hoewel ik aan de laatste lezing de voorkeur geef, zou ik evenwel geen beslissend oordeel durven uitspreken. De verzameling charters op het gemeente-archief zal hieromtrent misschien eenig licht kunnen geven. De oude verklaring van den naam, die nog door den schrijver van „Oud-den Haag” in de Hofstad is over genomen, is, dat zij genoemd zou zijn naar de over winning door Witte van Haemstede op de Vlamingen behaald in 1304, toen deze die arme kerels op éénen dag van Haarlem door de Vlamingstraat naar Rotterdam joeg, zonder hun één enkele maal gelegenheid te geven om onderweg uit te rusten. Van Zuiden zegt terecht, dat deze straat een der oudste dat jaar werd hij benoemd tot burggraaf van de nieuwe stad Gothenburg. Tien jaren later verkocht hij zijn huis, boomgaard, vijver en tuinen met stal en koetshuis aan Thomas Verwer, burgemeester van Deventer, wiens erf genamen het in 1660 overdroegen aan diakenen der Nederd. Hervormde Gemeente. De Verwerstraat, later verbasterd in Ververstraat, vind ik voor het eerst genoemd in 1652.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 345