I-IAAGSCHE STRAATNAMEN. 325 Mededeeling van Dr. G. J. Boekenoogen te Leiden. der stad is. Hij vindt haar voor het eerst genoemd in 1399, maar in de rekening van den Baljuw over 1382 wordt reeds gesproken over die „uytdrechster in die Vlamyncstraet” Ik wil hier alleen nog aan toevoegen, dat zij oor spronkelijk de Caseyedestraat werd genaamd. Dit woord is samengesteld met den in de middeleeuwen ook in ons land welbekenden naam van een bestraten weg, steen weg J). De Vlamingstraat zal dus een van de eerste geplaveide straten in den Haag zijn geweest.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 346